SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L’excel.lentíssima Diputació de València ens ha concedit un import de 3.244,74 euros, corresponent a la convocatòria de subvencions destinades al manteniment i desenvolupament de projectes específics de mancomunitats i entitats privades d’acció social de la provincia de València a l’exercici 2022, per a la realització del programa de “Danza terapéutica i actividad física en Salud Mental”.

Des d’ACOFEM-13 agrair la col.laboració amb el nostre col.lectiu.

Imagen 1. Personas usuarias en sesión de Danza
Imagen 2. Programa de deporte