CENTRE DE DÍA


El CENTRE DE DIA Acofem 13 és un centre especialitzat i específic per a persones amb malalties mentals cròniques i en gran deteriori de les seues capacitats funcionals i de l’entorn social. Al centre és desevolupen programes intensius de recuperació funcional i activitats estructurades d’ocupació del temps lliure.

¿On estem?

Ubicació C/ Taquigraf Martí, nº 25, 46800 Xàtiva – Valencia
Horari d’atenció de dilluns a divendres de 9.00 a 17.00 hores
Telèfons 962273960 – 627828740
E-mail centrodediaacofem@hotmail.com