INICI

Informació sobre l’Associació

Qualsevol persona o entitat pública/privada interessada amb els nostres productes artesanals, haurà de contactar amb el centre a través del telèfon 96 314 90 94 o mitjançant correu electrònic: acofem13@hotmail.com indicant a l’asunt “pressupost productes artesanals”. Seguidament es respondrà a la màxima brevetat possible.
Alguns dels productes disponibles podeu trobar-los al mostrari, si no trobeu el que necessiteu no dubteu en contactar amb nosaltres.

Política de Qualitat

ACOFEM 13, defineix aquesta Política de Qualitat de l’organització per tal de mantenir la satisfacció i la confiança de les nostres persones usuàries i les seves famílies, així com la dels nostres treballadors.

Per això ACOFEM 13 ha adquirit el compromís de liderar un pla de millora contínua mitjançant un Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, així com el de satisfer tots els requisits aplicables a la mateixa, els requisits legals i necessitats de les nostres persones usuàries.

La nostra finalitat és la rehabilitació personal, social i laboral de les persones diagnosticades de malaltia mental crònica. ACOFEM 13 persegueix aquest fi atenent un desenvolupament de programes que puguin respondre a les seves necessitats de rehabilitació.

La nostra feina anirà orientada a la rehabilitació psicosocial de l’usuari/ària, mitjançant una programació d’activitats segons les necessitats individualitzades de l’usuari/ària.

ACOFEM, ha definit aquesta política de qualitat per tal de millorar la qualitat de vida dels seus usuaris/àries, satisfer les seves necessitats i merèixer la confiança dels seus familiars i associats/des.

MISSIÓ: Millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut

greus des d’un model comunitari d’atenció integral, orientat a la recuperació i plena inclusió social de les persones i comptant amb la participació activa.

VISIÓ: Tal com es recullen a la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat:

 • Integrar sinèrgicament les diverses xarxes datenció: dispositius sanitaris, serveis dintegració social i rehabilitació psicosocial, serveis socials generals, serveis comunitaris normalitzats, serveis de suport a locupació, serveis socials municipals…
 • Estar orientat a la recuperació de les persones usuàries, entesa com a la recuperació de la ciutadania i del projecte de vida.
 • Garantir el respecte dels drets de les persones amb problemes de salut mental.
 • Donar suport a les persones per a una vida independent a la seva comunitat, evitant la institucionalització i l’hospitalització al màxim.
 • Promoure programes orientats a la inclusió laboral/acadèmica.

VALORS: Són els principis bàsics que fonamenten la nostra acció. I són els següents:

 • Ha de primar l’atenció des d’un vessant individual, cada cas requereix una avaluació i anàlisi de les condicions particulars i del procés d’interacció amb el seu entorn sociofamiliar.
 • La persona ha de ser agent essencial en la construcció del procés rehabilitador i la planificació del seu futur.
 • Responsabilitat i compromís social.
 • El reconeixement duna ciutadania plena i digna de les persones amb problemes greus de salut mental.
 • La implicació activa i responsable de la persona en el control de la seva vida i del procés de recuperació, segons els objectius i els plans personals.
 • Recuperació i integració de les persones amb malalties mentals greus.
 • La prestació datenció i suport a cada persona de forma individualitzada i durant el temps que necessiti.

Per complir això, ACOFEM 13 ha marcat les següents directrius i assumeix el compromís de les mateixes:

 • Donar els suports necessaris a les persones usuàries.
 • Sensibilitzar tot el personal de les responsabilitats del seu lloc de treball, així com posar a la seva disposició els mitjans i la formació necessària.
 • Aconseguir la col·laboració dels familiars per aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones usuàries.
 • Sensibilitzar sobre la importància del sistema de gestió de qualitat com a instrument de millora en la consecució dels objectius.
 • Assolir satisfer les necessitats i expectatives de les persones usuàries i les dels seus familiars, així com de totes les parts interessades.
 • Cerca constant de nous recursos tant humans com materials que millorin la nostra organització.

Així és responsabilitat de la Direcció, el compliment correcte d’aquestes directrius i de la seva implantació, que vincularan tot el personal.

A Xàtiva a 12/04/2019

Presidenta Associació ACOFEM 13