CENTRE DE DÍA

¿Qui som?

En el CENTRE DE DIA es desenvolupen programes intensius de recuperació funcional i activitats estructurades adreçades a la millora de l’autonomia i de qualitat de vida.

El nostre centre compta amb 20 places. Els usuaris i usuàries són derivats des de la DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES, prèvia sol·licitud de la dependència en el departament de SERVEIS SOCIALS de l’ajuntament de referència.

El Centre de Dia ofereix:

 • Recuperació d’hàbits bàsics d’autonomia.
 • Tractament especialitzat.
 • Promoció de la salut.
 • Activitats de convivència, oci i temps lliure.
 • Entrenament en capacitats funcionals.
 • Suport psicosocial.
 • Suport i assessorament familiar.
 • Servei de menjador.
 • Programa individualitzat de rehabilitació (PIR).
 • Activitats educatives i culturals, de convivència, cooperació i autoajuda, que afavoreixen l’establiment de relacions de convivència dins d’un entorn substitutiu del nucli familiar.
 • Tractament especialitzat portat a terme per personal qualificat.
 • Suport psicosocial i potenciació de les relacions amb la família.
 • Promoció de la salut i potenciació d’estils de vida saludables.
 • Orientació i suport a les famílies.