CENTRE DE DÍA

Serveis

El CENTRE DE DIA, baix l’equip directiu ofereix una atenció a l’usuari baix la premissa de la màxima qualitat possible.
El nostre equip treballa de manera transdisciplinària i està format per:

Director/a

Porta a terme la direcció tècnica i administrativa del centre junt amb l’equip directiu de la resta de centres, així com la supervisió i coordinació amb els diferents grups de treball per garantir el bon funcionament del recurs i l’òptima atenció als nostres usuaris/es.
S’encarrega de realitzar avaluacions individuals junt amb la resta de l’equip tècnic, amb les quals es realitza un pla d’intervenció amb els usuaris i usuàries i amb la seua família per a millorar el maneig de la simptomatologia, la dinàmica familiar, la rehabilitació i la inserció social.

Psicòleg/a

S’encarrega de realitzar avaluacions individuals amb les quals es realitza un pla d’intervenció amb l’usuari i/o amb la seua família per a millorar el maneig de la simptomatologia de la seua malaltia, la dinàmica familiar, la rehabilitació i la inserció social.

Treballador/a social

Cerca el desenvolupament de vincles humans saludables i fomentar canvis socials que deriven en un major benestar per a les persones per la qual cosa es treballen certs factors relacionats amb la interacció dels individus amb el seu entorn.

Tècnic en integració social

A través de la valoració de les capacitats i problemes físics, psíquics, sensorials i socials de l’individu pretén capacitar-li per a aconseguir el grau més gran d’autonomia possible en la seua vida diària.

Monitor/a

Encarregat de la preparació, impartició i registre/avaluació dels tallers propis de les seues àrees (creixement personal i oci i temps lliure, majoritàriament). A més de gestionar i intervenir, baix les pautes del personal tècnic, amb els usuaris al seu càrrec.