CRIS

Serveis

El CRIS, baix l’equip directiu ofereix una atenció a l’usuari baix la premissa de la màxima qualitat possible.
El nostre equip treballa de manera transdisciplinaria i està format per:

Director/a

Porta a terme la direcció tècnica i administrativa del centre així com la supervissió i coordinació amb els diferents grups de treball per garantir el bon funcionament del recurs i l’òptima atenció als/les nostres usuaris/es.

Treballador/a Social

Cerca el desenvolupament de vincles humans saludables i fomentar canvis socials que deriven en un major benestar per a les persones per la qual cosa es treballen certs factors relacionats amb la interacció dels individus amb el seu entorn.

Terapeuta ocupacional

Segons l’associació espanyola de terapeutes ocupacionals (APETO), professional sociosanitari que a través de la valoració de les capacitats i problemes físics, psíquics, sensorials i socials de l’individu pretén, amb un adequat tractament, capacitar-li per a aconseguir el grau més gran d’independència possible en la seua vida diària, contribuint a la recuperació de la seua malaltia i/o facilitant l’adaptació a la seua discapacitat.

Psicolegs/es

S’encarrega de realitzar avaluacions individuals amb les quals es realitza un pla d’intervenció amb l’usuari i/o amb la seua família per a millorar el maneig de la simptomatologia de la seua malaltia, la dinàmica familiar, la rehabilitació i la inserció social.

Monitor/a

Encarregat de la preparació, impartició i registre/avaluació dels tallers propis de les seues àrees (creixement personal i oci i temps lliure, majoritàriament). A més de gestionar i intervenir, baix les pautes del personal tècnic, amb els usuaris al seu càrrec.
Tanmateix, cal remarcar, que són monitors/es de referència d’un grup específic d’usuari/es quals són assignats, pel que deuen escoltar, comunicar i gestionar les demandes sol·licitades pe aquests.