CRIS

Qui som?

El CRIS ofereix serveis específics i especialitzats, en règim ambulatori, on es duen a terme programes de treball adequats a les característiques, necessitats i situació concreta dels usuaris/es.

El CRIS de Xàtiva compta amb 70 places públiques.
Els usuaris i usuàries són derivats des de LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES, prèvia sol·licitud de la dependència en el departament de SERVEI SOCIAL de l’Ajuntament de referència.

El CRIS ofereix

 • Recuperació d’hàbits bàsics d’autonomia.
 • Tractament i assistència especialitzat.
 • Activitats de convivència, oci i temps lliure.
 • Entrenament en capacitats funcionals.
 • Suport psicosocial.
 • Programa individualitzat de rehabilitació (PIR).
 • Activitats educatives i culturals, de convivència, cooperació i autoajuda, que afavoreixen l’establiment de relacions de convivència dins d’un entorn substitutiu del nucli familiar.
 • Tractament especialitzat portat a terme per personal qualificat.
 • Suport psicosocial i potenciació de les relacions amb la família.
 • Promoció de la salut i potenciació d’estils de vida saludables.
 • Orientació i suport a les famílies.