CEEM

Qui som?

El CEEM és un centre especialitzat i específic destinat a persones amb malaltia crònica amb gran deteriorament de les capacitats funcionals i d’entorn social. Es desenvolupen programes intensius de recuperació funcional i activitats estructurades d’ocupació de temps lliure.

Es centre servei per a persones adultes afectades per malalties mentals cròniques amb dèficits o discapacitats en el seu funcionament psicosocial que els impedeixen o dificulten cobrir automàticament les seues necessitats d’allotjament i suport i que no requereixen hospitalització.

Al centre és dues a terme des de les diferents àrees de treball, activitats de rehabilitació enfocades cap a la millora de l’autonomia personal i social, ajudant a la normalització e integració comunitària de les persones.
El nostre centre compta amb 40 places. Els usuaris i usuàries són derivats des dels serveis de salut mental, que en coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments, sol·liciten la plaça.
Les sol·licituds són remeses a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives, que és qui finalment assigna les places.

El CEEM ofereix

El centre ofereix l’assistència segons les necessitats dels usuaris i usuàries concretades en:

  • Assistència integral
  • Allotjament i servei de menjador
  • Programa individualitzat de rehabilitació (PIR).
  • Activitats educatives i culturals, de convivència, cooperació i autoajuda, que afavoreixen l’establiment de relacions de convivència dins d’un entorn substitutiu del nucli familiar.
  • Tractament especialitzat portat a terme per personal qualificat.
  • Suport psicosocial i potenciació de les relacions amb la família.
  • Promoció de la salut consistent en assistència bàsica sanitària i vigilància mèdica en patologies lleus.
  • Potenciació d’estils de vida saludables.
  • Orientació i suport a les famílies.