CEEM

Serveis

Director/a

Porta a terme la direcció tècnica i administrativa del centre així com la supervisió i coordinació amb els diferents grups de treball per garantir el bon funcionament del recurs i l’òptima atenció als/les nostres usuaris/es.

Coordinador/a

Exerceix junt amb la direcció les funcions per preservar el correcte funcionament del centre i de tot el personal.

Psicòlegs/es

S’encarrega de realitzar avaluacions individuals amb les quals es realitza un pla d’intervenció amb l’usuari i/o amb la seua família per a millorar el maneig de la simptomatologia de la seua malaltia, la dinàmica familiar, la rehabilitació i la inserció social.

Terapeuta Ocupacional

L’objectiu principal és capacitar la persona mitjançant noves estratègies perquè pugui dur a terme les
activitats significatives dins del seu rol personal amb la finalitat de promoure la màxima independència a la comunitat.

Treballador/a Social

Cerca el desenvolupament de vincles humans saludables i fomentar canvis socials que deriven en un major benestar per a les persones per la qual cosa es treballen certs factors relacionats amb la interacció dels individus amb el seu entorn.

Infermer/a

Proporciona atenció sanitària i suport ajudant als/les usuaris/es a acceptar i conviure amb la seua malaltia i a identificar una situació de risc mitjançant l’educació per a la salut.

Monitor/a

Encarregat de la preparació, impartició i registre/avaluació dels tallers propis de les seues àrees (creixement personal i oci i temps lliure, majoritàriament). A més de gestionar i intervenir, baix les pautes del personal tècnic, amb els usuaris al seu càrrec.

Psiquiatra

Professional responsable de la prescripció, seguiment i modificació del tractament farmacològic

Cuidador/a

Proporciona l’atenció assistencial així com l’aplicació, sota la supervisió del personal tècnic, els programes d’activitats de la vida diària, bàsica e instrumentals i d’oci i temps lliure.

Celador/a

Proporciona l’atenció assistencial així com l’ajuda dels programes d’activitats de la vida diària bàsica e instrumentals d’oci i temps lliure. A més s’encarrega de la supervisió i l’atenció dels usuaris durant el torn de nit.