CRIS

ÀREA LABORAL

Cadena de muntatge: ajuda als usuaris/es a sentir-se útils, involucrant-se en un treball de cooperació que comporta seguir unes pautes de treball, adquirir responsabilitats i assumir encerts i errades. Es el primer pas d’integració

Taller d’inserció sociolaboral: dins l’àmbit de les persones amb malaltia mental, és un taller que consisteix a oferir eines a tots aquells/es usuaris/es que es troben en la recerca activa de feina per la situació econòmica, i per tant han d’enfrontar-se a un procés de selecció de treball.