CEEM

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I RELACIONS SOCIALS

Taller d’habilitats socials: on l’objectiu general és mantenir i/o estimular l’establiment de les relacions socials de la manera més ajustada possible a cada situació i/o context, salvant o afrontant l’estrés i les conductes d’evitació i aïllament social per falta de recursos personals.

Taller d’integració soci comunitaria: treballarà el coneixement de la comunitat en la qual conviu l’usuari/a, constituint-se una forma de participació social per aconseguir un apropament a les estructures socials amb respecte i una actitud de responsabilitat, facilitant així la reinserció i integració en la comunitat.

Taller de recolçament psicoeducatiu a famílies: en psicoeducació es crea una aliança per al tractament amb l’usuari/a i a la família. Es valoren diferents objectius entre el qual destaca la informació, coneixements i el control de l’malaltia per establir un ambient assossegat domèstic, laboral i social que permeta l’estada de l’usuari/a en la comunitat i integrar gradualment a l’usuari/a en el desenvolupament de diferents rols.

Òrgan de participació: aquest òrgan està conformat per un/a representant d’usuari/és, de treballadors i d’equip tècnic, elegits mitjançant votació interna, amb la finalitat de tenir un espai per resoldre problemes de funcionament i organització, estudiar suggerències i pressa de decisions.

Teràpia asistida amb animals: reforçar l’empatia, augmentar la motivació, millorar la comunicació i l’expressió dels sentiments, així com disminuir l’estrés mitjançant la interacció amb animals. T. teràpia psicològica grupal.