CENTRE DE DÍA

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I RELACIONS SOCIALS

Taller d’habilitats socials: on l’objectiu general és mantenir i/o estimular l’establiment de les relacions socials de la manera més ajustada possible a cada situació i/o context, salvant o afrontant l’estrés i les conductes d’evitació i aïllament social per falta de recursos personals.

Taller d’integració soci comunitària: treballarà el coneixement de la comunitat en la qual conviu l’usuari/a, constituint-se una forma de participació social per aconseguir un apropament a les estructures socials amb respecte i una actitud de responsabilitat, facilitant així la reinserció i integració en la comunitat.

Taller psicoeducatiu a les famílies: en psicoeducació es crea una aliança per al tractament amb l’usuari/a i a la família. Es valoren diferents objectius entre els quals destaca la informació, coneixement, i el control de la malaltia, establir un ambient assossegat domèstic, laboral i social que permeta l’estada de l’usuari/a en la comunitat i integrar gradualment a l’usuari/a en el desenvolupament de diferents rols.

Òrgan de participació: aquest òrgan està conformat per un/a representant d’usuari/es, de treballadors i d’equip tècnic, elegits mitjançant votació interna, amb la finalitat de tenir un espai per resoldre problemes de funcionament i organització, estudiar suggerències i pressa de decisions.

Teràpia assistida amb animals: reforçar l’empatia, augmentar la motivació, millorar la comunicació i l’expressió dels sentiments, així com disminuir l’estrés mitjançant la interacció amb animals.

Teràpia psicològica grupal: la teràpia de grup s’ofereix en un context en el qual es compartissen problemes i preocupacions de tots els participants, de manera que entre tots i totes es puga arribar a crear un espai d’acolliment d’enteniment i d’aprenentatge junt amb la resta de Companys/es.
És important destacar el compromís i la privacitat dels temes exposats en el grup per tots els membres.

Teràpia sociocultural: en aquest taller es realitzen eixides, d’un tema en concret, a diferents llocs de la ciutat on és trasmiteix informació a nivell, cultural i/o social. Un dels aspectes positius a destacar és l’alt nivell d’aprenentatge dels ususaris/es, perquè interactuen directament al camp/objecte d’estudi.