CENTRE DE DÍA

ÀREA D’OCI I TEMPS LLIURE

Entreteniment lúdic: Fomentar l’ocupació del temps lliure amb activitats com els jocs de taula, karaoke, pel·lícules, documentals entre altes.
Evitar l’aïllament i potenciar la integració social contribuint al respir familiar.
Fomentar les relacions entre els ususari/es en societat i compartir vivències els uns amb els altres.
(Civisme, respecte a l’entorn, normes de la societat).

Taller d’eixides, excursions i viatges: Evitar l’aïllament i potenciar la integració social contribuint al respir familiar.
Fomentar les relacions entre els ususari/es en societat i compartir vivències els uns amb els altres.
(Civisme, respecte a l’entorn, normes de la societat).