CENTRE DE DÍA

ÀREA DE SALUT

Taller d’activitat física: per estimular la pràctica d’activitat física com a mitjà per a recuperar qualitat de vida, mantinguen la condició física de base, la coordinació, i l’equilibri i millorant els hàbits d’higiene postural.

Taller d’esport: tracta de motivar als usuaris dels valors fonamentals de l’esport estructurat, reglat i federat, adaptant l’esport i promoguen les avds d’higiene personal, a més ajuda a relacionar e inserir als usuaris/es a la resta de centres de la nostra comunitat i societat.

Dansa terapèutica per desenvolupar la psicomotricitat, l’expressió corporal i la creativitat: És un plantejament de la intervenció educativa o terapèutica en el qual l’objetiu és el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives a partir del cos, el que porta a centrar l’atenció en la seua activitat i interés en el moviment i l’acte, incloent-hi tot el que deriva d’ell: disfuncions, patologies, estimulació i aprenentatge. Aquest taller es realitza en col·laboració amb professionals de la dansa.

Taller de relaxació: Ofereix als/les usuari/es eines complementàries per aprendre estratègia i gestionar les emocions, reaccions i actituds davant determinats pensaments i així ser capaços d’afrontar situacions de tensió de manera més efectiva i saludable a més de l’eliminació del dolor en el to muscular, és fomentar els hàbits d’higiene personal.

Taller de psicoeducació: Es crea una aliança per al tractament amb l’usuari/a i la família. Es valoren diferents objectius, entre els quals destaca la informació i el control de l’malaltia, establir un ambient assossegat domèstic, laboral i social que permeta l’estada de l’usuari/a en la comunitat i integrar gradualment a l’usuari/a en el desenvolupament de distints rols.