CENTRE DE DÍA

ÀREA FUNCIONAL

Taller AVDS (bàsiques, instrumentals, avançat i manipulació dels diners) És un taller en procés de rehabilitació psicosocial, ja que per mitjà de l’adquisició, reeducació, costum i millora de les activitats de la vida diària es pretén aconseguir la màxima autonomia personal possible, afavorir la integració social, en definitiva, millorar la qualitat de vida.

Taller de promoció de l’autonomia econòmica: Entrenar en el maneig independent dels diners es pot dir que no sols millora considerablement aspectes relacionats amb la mateixa activitat sinó que a més aquesta intervenció repercuteix directament en l’augment del grau d’autoestima de la persona amb malaltia mental.