CENTRE DE DÍA

ÀREA LABORAL

Cadena de muntatge: ajuda als usuaris/es a sentir-se útils, involucrant-se en un treball de cooperació que comporta seguir unes pautes de treball, adquirir responsabilitats i assumir encerts i errades. És el primer pas d’integració laboral.